Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

AJP realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich pt. SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych.


Celem projektu jest umożliwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do szerokiego spektrum usług doradczych.

Planowane efekty projektu:
  1. Stworzenie procedur umożliwiających prawidłowe wdrożenie RODO, w tym Polityki ochrony danych wraz z załącznikami, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, regulaminu ochrony danych osobowych, klauzul informacyjnych oraz upoważnień.
  2. Doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności - Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji do zarejestrowania znaku słownego (nazwy firmy).
  3. Doradztwo w zakresie sporządzania umów – umowy pracownicze / kooperacyjne - Audyt dotychczasowych wersji umów (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy B2B, ze szczególnym uwzględnieniem umów na mienie powierzone oraz umów o zachowaniu poufności) i wprowadzenie ewentualnych koniecznych zmian w ww. umowach.
  4. Doradztwo w zakresie sporządzania umów – umowy wydawnicze - Audyt dotychczasowej wersji umowy wydawniczej z autorem, opracowanie docelowej wersji umowy.
  5. Doradztwo w zakresie sporządzania umów – umowy z klientami - Audyt dotychczasowych wersji umów B2B oraz umów z klientami indywidualnymi.

Wartość projektu: 24 796 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 12 294 zł
Image